Views: 120840

Titlul proiectului: 

“RELAIS PLUS – Transfer de inovare pentru dezvoltarea asistentei sociale a persoanelor în situatie de abandon (copii, adolescenti si persoane vârstnice) în Europa”

I. Prezentarea generala a proiectului:

În conditiile în care toate tarile din Europa trebuie sa faca fata unei cresteri constante a numarului de cazuri de situatii de abandon, personalul care lucreaza în activitati de asistenta a principalelor categorii de populatie afectate, este în majoritate insuficient, voluntar sau fara o adevarata calificare, iar activitatea se bazeaza mai mult pe o practica intuitiva decât pe o veritabila calificare. În plus, de cele mai multe ori, programele de formare nu iau în considerare specializarile legate de situatia de abandon.

Pornind de la acestea, organizatii relevante pentru domeniul asistentei sociale a copiilor, adolescentilor si persoanelor vârstnice în situatie de abandon, pentru domeniul educatiei si formarii profesionale din Grecia, Germanie, Italia, Franta, Letonia, România, si Slovenia au initiat si derulat proiectul “RELAIS PLUS – Transfer de inovare pentru dezvoltarea asistentei sociale a persoanelor în situatie de abandon (copii, adolescenti si persoane vârstnice) în Europa”.

II. Obiectivele:

Scopul proiectului a fost sa contribuie la dezvoltarea si consolidarea relatiei de asistenta pentru categoriile de populatie considerate cele mai vulnerabile în fata situatiei de abandon: copiii, adolescentii si persoanele vârstnice.

Obiectivul specific al proiectului a constat în efectuarea unui transfer al rezultatelor obtinute în proiectul Relais 2 în trei tari noi (Grecia, Slovenia si Letonia), tinîndu-se seama de specificul acestora în materie de politici socilae de lupta împotriva excluderii sociale si de dezvoltare a unei „relatii de ajutor”, la care s-a adaugat o noua viziune provenind din Danemarca si o evaluare externa din Germania.

În acest context, proiectul a permis elaborarea unui ansamblu de instrumente specifice ingineriei de formare si programe de formare profesionala de referinta europeana. Acestea sunt disponibile atât în format tiparit, cât si suport electronic - film DVD si CD – rom si se adreseaza atât organismelor de formare, cât si organizatiilor si persoanelor care îndeplinesc sau exercita activitati în domeniul social.

III. Grupurile tinta:

Publicul tinta vizat prin proiect este reprezentat de persoanele aflate în situatie de abandon (copii, adolescenti si persoane vârstnice) din Europa si în special din cele 7 tari partenere ale proiectului.
Domeniile de activitatea vizate:
  • domeniul sanatatii, asistentei sociale si în mod particular al întreprinderilor sociale (lucratorii sociali ce se ocupa de persoanele aflate în situatie de abandon),
  • domeniul educatiei si formarii profesionale,
  • domeniul serviciilor destinate persoanei, a carei rata de crestere a locurilor de munca, de la an la an, este de 6% în Europa.
Utilizatorii finali ai rezultatelor sunt:
  • organisme de formare (formatori);
  • unitati de învatamânt si universitati (profesori);
  • centre de formare profesionala initiala si continua;
  • institutii cu experienta din domeniul social, laice sau religioase, al caror public tinta îl constituie copiii, adolescentii si/sau persoanele vârstnice în situatie de abandon;
  • administratiile, colectivitatile teritoriale care au în subordine institutii sociale si/sau participa la finantarea acestora si/sau recomanda formarea si/sau sunt referenti în materie de reglementari;
  • agentii de plasare a fortei de munca, care pot consilia si îndruma tineri si adulti catre o cariera de lucrator social, etc.

IV. Parteneriatul:

Parteneriatul trans-national a reunit organizatii provenind din 7 tari:
- trei organizatii partenere si în proiectul initial Relais 1:

Este un parteneriat care a reunit actori cu experienta si expertiza stiintifica în diverse domenii (universitati, agentii de consultanta si inginerie de formare profesionala, furnizorii de servicii sociale pentru persoanele cu risc de abandon), si care au sustinut, în grade diferite, procesul de cercetare, adaptare, elaborare, evaluare, de transfer si de promovare a rezultetelor proiectului.

V. Rezultatele proiectului:

Proiectul a permis elaborarea unui ansamblu de instrumente specifice ingineriei de formare si programe de formare profesionala de referinta europeana. Acest ansamblu de documente este compus din:

Rezultatul 1:
Studii privind starea de fapt în fiecare dintre tarile partenere referitoare la relatia de ajutor/sprijin a copiilor, adolescentilor si persoanelor vârstnice în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 2 :
O sinteza europeana a starilor de fapt si a nevoilor de formare/ profesionalizare a lucratorilor din domeniul social implicati în relatia de ajutor/sprijin a persoanelor în situatie de abandon din Franta, Italia, România, Grecia, Slovenia, Letonia si Norvegia.

Rezultatul 3:
Referentiale de meserii si formare în relatia de ajutor/sprijin a copiilor în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 4:
Referentiale de meserii si formare în relatia de ajutor/sprijin a adolescentilor în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 5:
Referentiale de meserii si formare în relatia de ajutor/sprijin a persoanelor vârstnice în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 6:
Referentiale europene de meserii si formare în relatia de ajutor/sprijin a copiilor în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 7:
Referentiale europene de meserii si formare în relatia de ajutor/sprijin a adolescentilor în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 8:
Referentiale europene de meserii si formare în relatia de ajutor/sprijin a persoanelor vârstnice în situatie de abandon din Grecia, Slovenia si Letonia.

Rezultatul 9:
Codul bunei îngrijiri - veritabila culegere de repere metodologice, comportamentale si deontologice, acest cod se situeaza la antipodul unui catalog de principii, al rezumatului cartelor deja existente.

Rezultatul 10:
Programe europene de formare pentru relatia de ajutor/sprijin a copiilor în situatii de abandon.

Rezultatul 11:
Programe europene de formare pentru relatia de ajutor/sprijin a adolescentilor în situatii de abandon.

Rezultatul 12:
Programe europene de formare pentru relatia de ajutor/sprijin a persoanelor vârstnice în situatii de abandon.

Rezultatul 13:
Programe de formare de formatori destinat lucratorilor din domeniul social implicati în relatia de
ajutor/sprijin a persoanelor aflate în situatie de abandon.

Rezultatul 14:
Ghidul pentru securizarea exercitarii relatiei de ajutor: obiectivul ghidului este acela de a face din securitatea la locul de munca o dimensiune a culturii lucratorilor din domeniul social.

Rezultatul 15:
Film DVD: Relatia de ajutor/sprijin în Europa.
Acest film a fost realizat plecând de la filmul produs în proiectul RELAIS 2. Noile secvente au fost turnate în cele 3 noi tari partenere (Grecia, Slovenia si Letonia) si în diverse locuri în care muncesc lucratorii din domeniul social implicati în relatia de ajutor, cu scopul de a ilustra situatiile semnificative în cel mai exhaustiv mod cu putinta.

Rezultatul 16:
CD-rom: Relatia de ajutor/sprijin în Europa.

Rezulatul 16:
Site internet  - www.relaisplus.eu.
Având în vedere faptul ca una dintre prioritatile proiectului este a asigura un acces cât mai larg si o valorificare cât mai ampla a rezultatelor sale, site-ul proiectului www.relaisplus.eu faciliteaza diseminarea tuturor informatiilor si instrumentelor realizate în cadrul proiectului.

VI. Limba proiectului

Limba de lucru a proiectului este limba franceza. Toti partenerii vorbesc limba franceza. La finalul proiectului, majoritatea rezultatelor si publicatiilor vor fi disponibile în 4 limbi (franceza, greaca, slovena si letona), iar altele în 7 limbi (engleza, germana si româna în plus fata de cele mentionate).

VII. Finantare

Proiectul Relais Plus este cofinantat de Comisia Europeana prin programul sectorial Leonardo da Vinci. Partenerii proiectului asigura o confinantare de 84130 euro (25%) din bugetul total de 336 510 euro.

VIII. Contact

Germania

proInnovation Dr. Anne Rosgen
Ziegelstr.18, 66113 Saarbrücken - Allemagne
Tel: 004968142541
Fax: 004968142541
www.proinnovation.de
Persoana de contact:
- Dr. Anne Rösgen (e-mail: anne.roesgen@proInnovation.de)

 

Franta

GIP FIPAG - Le Groupement d’Intéręt Public - Formation et Insertion Professionnelles de l’Académie de Grenoble
5 ruw Roland Garros, 38320 Eybens - France
Tel: 0033456524641
Fax: 0033456524650
www.ac-grenoble.fr

Persoane de contact:
- Jean Noël PACHOUD (e-mail: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr)
- Catherine CHABOUD (e-mail: catherine.chaboud@ac-grenoble.fr)

 

Grecia

Institut d’Education Technologique (TEI) - Creta
Estavromenos TO 1939, 71004 Heraklion (Crete) - Grčce
Tel: (0030) (2810) 379517
Fax: (0030) (2810) 379504
www.teicrete.gr

Persoane de contact:
- Vasiliki Pattakou (e-mail: tasosvaso@hotmail.com)
- Sofia KOUKOULI (e-mail: koukouli@staff.teicrete.gr)

 

Letonia

L'Université de Liepaja (Lettonie)
Liela 14, 3430 Liepaja - Lettonie
Tel: (0037) 163 3454959
Fax: (0037)163 424223
www.lieppa.lv

Persoana de contact:
Anita LIDAKA (e-mail: anita.lidaka@liepu.lv)

 

Norvegia

Institut de Recherche Sociale NOVA de Oslo
Box 3223 Elisenberg, N-0208 Oslo - Norvčge
Tel: 0047 22 54 12 00
Backe-Hansen: 0047 22 54 13 07
www.nova.no
Persoane de contact:
- Bettina UHRIG (e-mail: bettina.uhrig@nova.no)
- Elisabeth BACKE-HANSEN (e-mail: elisabeth.backe-hansen@nova.no)

 

Roumânia

Asociatia PARTENER – Grupul de Initiativa pentru Dezvoltare Locala Iasi
Str. Vasile Conta, nr.42, 700106 - România
Tel: 0040232217884
Fax: 0040232270502
www.asociatia-partener.ro

Persoana de contact:
- Catalin ILASCU (e-mail: catalin@asociatia-partener.ro)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi
Bulevardul Carol 1 nr. 11, 700506 - România
Tel: 0040232201054
Fax: 0040232201154
www.uaic.ro

Persoana de contact:
- Contiu SOITU (e-mail: soitucontiu@yahoo.com)

 

Slovenia

Institut de Gérontologie et Relations Intergénérationnelles “Anton TRSTENJAK“ din Ljubljana
Resljeva 11, 1001, Ljubljana - Slovénie
Tel: 00 386 14 339-301 / 00 386 (0)1 433 93 01
www.inst-antonatrstenjaka.si

Persoane de contact:
- Ksenija RAMOVS (e-mail: ksenija.ramovs@guest.arnes.si)
- Marijana STRBENK (e-mail: marijana.strbenk@amis.net)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait ętre fait des informations qui y sont contenues.